zamknij
REKLAMA
dowód rejestracyjny

Sprowadzenie i późniejsza rejestracja samochodu z zagranicy wiąże się z koniecznością załatwienia konkretnych formalności. W tym niezbędne jest dostarczenie określonych dokumentów. Warto pomyśleć o tym zawczasu, by niepotrzebnie nie marnować czasu i nerwów podczas wizyty w wydziale komunikacji.

Ponieważ auto pochodzi z innego kraju dokumenty będą sporządzone w innym języku. Konieczne zatem będzie przetłumaczenie ich na język polski. Koniecznie przez tłumacza przysięgłego, co będzie nas kosztować ok. 100 zł. Może się zdarzyć, że umowa kupna-sprzedaży będzie dwujęzyczna, wówczas w przypadku tego dokumentu tłumaczenie nie będzie konieczne.

Dowód osobisty bądź inne dokumenty tożsamości

Jeżeli nabywcą używanego samochodu jest osoba fizyczna, musi ona wylegitymować się dowodem osobistym bądź paszportem. W przypadku, gdy właścicielem jest osoba prawna, wówczas niezbędny będzie aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Co ważne, sprawy związane z rejestracją pojazdu mogą być załatwiane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.

Jeżeli natomiast osobą dokonującą rejestracji jest cudzoziemiec, musi on, poza paszportem, posiadać jeden z wymienionych dokumentów, które potwierdzą jego czasowe zameldowanie: wiza Schengen lub krajowa, karta pobytu czasowa lub stała, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu i in. W przypadku instytucji konieczne będzie okazanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego.

Dokumenty rejestracyjne

W wydziale trzeba będzie złożyć wypełniony wniosek o rejestrację samochodu z zagranicy wraz z dowodem własności pojazdu, którym mogą być np. umowa sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny, zamiany bądź dożywocia, a także orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności. Do tego trzeba będzie dołączyć dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu, zagraniczne tablice rejestracyjne oraz dokument potwierdzający wyrejestrowanie samochodu, o ile nie ma stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym.

Jeśli samochód był nabyty poza terenem Unii Europejskiej do wniosku dołączamy dowód odprawy celnej. Ponadto, to już bez względu na kraj pochodzenia pojazdu, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku. Kolejnym niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest ono wymagane.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ  Motoryzacyjna mekka w Niderlandach - jak zarejestrować auto z Holandii?

Do powyższych dokumentów należy jeszcze dodać dowody uiszczenia wszystkich niezbędnych opłat. A jeśli rejestracja samochodu z zagranicy nie jest wykonywana osobiście, nasz pełnomocnik powinien posiadać odpowiednie upoważnienie.

Tagi: rejestracja auta - koszt i dokumentyrejestracja samochodusprowadzenie auta zza granicy
Wojciech Traczyk

Autor Wojciech Traczyk

W branży motoryzacyjnej już od ponad piętnastu lat. Lubię wszystko, co ma cztery koła, ale interesują mnie również inne zagadnienia z szeroko pojętej branży - od nowinek technologicznych, poprzez kwestie dotyczące zmieniających się przepisów, aż po inwestycje w branży automotive czy też rozbudowę infrastruktury drogowej.

DODAJ KOMENTARZ