zamknij
REKLAMA
Rejestracja samochodu upoważnienie

Każdorazowy zakup samochodu, jak i wszelkie zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym bądź prawie jazdy, wymuszają wizytę w wydziale komunikacyjnym. Teoretycznie jest to obowiązek właściciela pojazdu, ale może się on od niego wymigać. Sprawy te może bowiem za niego załatwić pełnomocnik, po wcześniejszym napisaniu odpowiedniego upoważnienia.

Przez kilka lat po naszym przystąpieniu do Unii Europejskiej Polskę zalewała fala używanych samochodów sprowadzanych z Niemiec oraz innych państw unijnych. Wiązało się z prawdziwymi tłumami w wydziałach komunikacji do rejestracji pojazdów. Wstawanie skoro świt i kilkugodzinne oczekiwanie w kolejce było wówczas normą. A że nie wszystkim się chciało (mieli na to czas) popularnym stało się korzystanie z pełnomocników do załatwiania wszelkich formalności rejestracyjnych.

Dziś aż takich kolejek już nie ma, ale swoje też czasami trzeba odczekać. A ponieważ jesteśmy często zaganiani i nie mamy na nic czasu, który jak wiadomo jest niczym pieniądz, również wiele osób wciąż korzysta z pełnomocnika. Z podpisanym upoważnieniem od właściciela samochodu może on za nas nie tylko go zarejestrować, ale i wyrejestrować, odebrać dowód rejestracyjny bądź go wymienić.

Rejestracja samochodu przez osobę trzecią

Bez względu na to, skąd jest pełnomocnik, wszelkie sprawy załatwiane są w wydziale komunikacji właściwym ze względu na adres zamieszkania właściciela samochodu. Stosowne upoważnienie jest zawsze konieczne w celu załatwienia sprawy przez osobę, nie będącą właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. Żadne tłumaczenia o chorobie, wyjeździe czy innej nagłej sprawie nie pomogą. Nawet, gdy taka osoba posiada komplet niezbędnych w takim momencie dokumentów.

Bardzo często z pisemnego upoważnienia korzysta się, gdy jest więcej niż jeden właściciel auta (np. małżonkowie, ojciec i syn). W takiej sytuacji wszelkie sprawy formalne w wydziale komunikacyjnym powinny być załatwiane przez wszystkich współwłaścicieli. I tu z pomocą przychodzi możliwość skorzystania z pełnomocnika, którym bardzo często staje się jeden z właścicieli.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ  Zagraniczne tablice rejestracyjne w Polsce. Czy grożą za to jakieś sankcje?

Bardzo często pisemne upoważnienie pojawia się w sytuacji rejestracji samochodów należących do firmy. W takiej sytuacji niezbędne formalności powinna załatwić osoba uprawniona do samodzielnego reprezentowania spółki. Zazwyczaj jednak, przy dużych firmach, do tego typu spraw oddelegowana jest osoba odpowiedzialna za zarządzaniem flotą pojazdów. Pisemne upoważnienie będzie w takiej sytuacji za każdym razem koniecznością.

Upoważnienie do rejestracji samochodu – ważne informacje

Za upoważnienie pobierana jest opłata w wysokości 17 zł. Pojawia się ona jednak wyłącznie w sytuacji, gdy upoważniona osoba nie jest spokrewniona bądź stopień pokrewieństwa jest dalszy. Z opłaty zwolnione są bowiem osoby, które znajdują się ze sobą w pierwszej linii pokrewieństwa, a także mąż i żona. Oznacza to, że upoważnienie nie generuje dodatkowych kosztów, gdy będzie dotyczyło rodziców, rodzeństwa, dzieci, a także dziadków oraz wnuków.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na rachunek bankowy właściwego urzędu ze względu na miejsce zamieszkania bądź bezpośrednio w kasie wydziału komunikacyjnego.

Forma upoważnienia

Jak już wspomniano wcześniej, upoważnienie musi mieć formę pisemną. I to właściwie jedyny podstawowy warunek. Wprawdzie na stronach różnych urzędów można znaleźć przykładowe wzory takiego upoważnienia, ale nie są one obowiązujące.

Ważne jednak, by w takim upoważnieniu znalazły się dane, które jednoznacznie identyfikują zarówno pełnomocnika, jak i właściciela samochodu (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego), a także zakres pełnomocnictwa (np. do wszelkich czynności związanych z rejestracją pojazdu określonej marki i modelu oraz z danym numerem nadwozia).

Warto mieć na uwadze

Sfałszowanie podpisu na upoważnieniu (np. mąż chcący sprzedać auto bez wiedzy żony) podlega pod art. 270 kodeksu karnego. Według tego przepisu taka czynność podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Tagi: rejestracja auta - koszt i dokumentyrejestracja samochodu
Wojciech Traczyk

Autor Wojciech Traczyk

W branży motoryzacyjnej już od ponad piętnastu lat. Lubię wszystko, co ma cztery koła, ale interesują mnie również inne zagadnienia z szeroko pojętej branży - od nowinek technologicznych, poprzez kwestie dotyczące zmieniających się przepisów, aż po inwestycje w branży automotive czy też rozbudowę infrastruktury drogowej.

1 KOMENTARZt

DODAJ KOMENTARZ