zamknij
REKLAMA
Jak obniżyć ubezpieczenie OC? | autofakty.pl

Obowiązujące obecnie przepisy ubezpieczeniowe nakazują każdemu wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od każdego posiadanego pojazdu samochodowego. Poza samochodami mającymi status zabytkowych, nie ma od tego żadnego wyjątku. Wyjątki są natomiast w kwestii długości takiego ubezpieczenia. Z reguły polisę OC musimy wykupić na okres 12 miesięcy. Są jednak sytuacje, kiedy można wybrać ubezpieczenie OC krótkoterminowe.

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych jest obowiązkiem każdego właściciela samochodu, który podlega rejestracji. Bez takiej polisy grozi nam mandat podczas kontroli drogowej, kara grzywny nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz, najbardziej dotkliwe, konieczność pokrycia ewentualnego odszkodowania w razie spowodowania wypadku drogowego. Standardowa umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy. W niektórych przypadkach istnieje jednak możliwość ubezpieczenia pojazdu na okres krótszy.

Dla kogo ubezpieczenie OC krótkoterminowe?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych definiuje wprost, kto może skorzystać z takiego ubezpieczenia. Z ustawy tej (art. 27) wynika, że krótkoterminową polisę OC mogą wykupić przede wszystkim właściciele samochodów zarejestrowanych na okres czasowy oraz właściciele samochodów zarejestrowanych za granicą i przewożonych do Polski bez ważnego OC bądź Zielonej Karty. Osobną grupę stanowią podmioty gospodarcze prowadzące działalność polegającą na kupnie i sprzedaży samochodów, czyli przede wszystkim komisy. Stąd też często tego typu ubezpieczenie nazywa się komisowym.

Z opcji krótkoterminowego ubezpieczenia mogą również skorzystać właściciele pojazdów wolnobieżnych, których konstrukcja ogranicza prędkość do maks. 25 km/h, oraz pojazdów historycznych (zabytkowych), czyli wpisanych do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów.

Na ile ubezpieczenie krótkoterminowe?

Ubezpieczenie OC krótkoterminowe, zgodnie z przepisami, w przypadku samochodów zarejestrowanych czasowo zawiera się na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji, minimalnie jednak na 30 dni. Taki minimalny okres ubezpieczenia odnosi się również do pojazdów uznanych za zabytkowe. Z kolei w odniesieniu do pojazdów wolnobieżnych ubezpieczenie krótkoterminowe można zawrzeć na czas nie krótszy niż 3 miesiące. W przypadku czasowych umów granicznych polisę OC należy wykupić przed przekroczeniem samochodem granicy Polski.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ  Co obejmuje OC samochodu?

Należy pamiętać, że taka polisa nie przedłuża się automatycznie, jak ma to miejsce w przypadku standardowych, rocznych polis OC. Wygasa ona po upływie ostatniego dnia okresu, na jaki została zawarta.

Ubezpieczenie OC krótkoterminowe jest dostępne w większości towarzystw ubezpieczeniowych. Jest ono znacznie tańsze niż wykup polisy całorocznej. Ponieważ podlega ono tej samej ustawie, jej zakres ochrony jest identyczny jak standardowej polisy OC. Jeśli jednak auto objęte ubezpieczeniem komisowym spowoduje wypadek w znacznej odległości od komisu, zakład ubezpieczeniowy może stwarzać problemy z wypłatą odszkodowania. Powodem może być podejrzenie, że wybór takiego ubezpieczenia jest próbą naciągnięcia ubezpieczyciela na niższą składkę.

Tagi: komis samochodowytowarzystwa ubezpieczenioweubezpieczenie OC
Wojciech Traczyk

Autor Wojciech Traczyk

W branży motoryzacyjnej już od ponad piętnastu lat. Lubię wszystko, co ma cztery koła, ale interesują mnie również inne zagadnienia z szeroko pojętej branży - od nowinek technologicznych, poprzez kwestie dotyczące zmieniających się przepisów, aż po inwestycje w branży automotive czy też rozbudowę infrastruktury drogowej.

DODAJ KOMENTARZ