zamknij
REKLAMA
rekalkulacja składki OC

Rekalkulacja składki – kiedy możliwa?

Towarzystwo ubezpieczeniowe może ponownie przeliczyć składkę na ubezpieczenie OC, czego efektem będzie albo jej podwyższenie, albo obniżenie. Do rekalkulacji najczęściej dochodzi wtedy, kiedy jako kupujący pojazd otrzymałeś od sprzedającego polisę OC. Obowiązkiem zbywcy jest, aby przekazał ci ubezpieczenie. Dlaczego w takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe dokonuje rekalkulacji?

Rekalkulacja po sprzedaży pojazdu

Jeśli sprzedający pojazd to doświadczony kierowca, który od dawna posiada prawo jazdy, nie jest mu już naliczana zwyżka za młody wiek, a w dodatku ma pozytywną historię przebiegu ubezpieczenia, tzn. nie powodował szkód, jego składka na ubezpieczenie może być dosyć atrakcyjna. Natomiast jeżeli nabywca jest kierowcą, który krótko posiada prawo jazdy, niedawno uzyskał pełnoletniość i ubezpiecza swój pierwszy pojazd, to z punktu widzenia towarzystwa ubezpieczeniowego jest bardziej ryzykownym klientem. W takiej sytuacji po wprowadzeniu danych kalkulator OC prawdopodobnie pokaże zdecydowanie wyższą składkę dla kupującego niż sprzedającego auto. Właśnie dlatego ubezpieczyciel może chcieć dokonać rekalkulacji składki.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może zmienić wysokość opłaty, ale czy zawsze to robi? Wręcz przeciwnie – do rekalkulacji dochodzi rzadko, ale jest taka ewentualność. Powinieneś zdawać sobie również sprawę z tego, że ubezpieczyciel nie ma na to określonego czasu. Może wysłać ci wezwanie do zapłaty wyższej składki nawet dopiero po kilku miesiącach od dnia, w którym stałeś się posiadaczem pojazdu. Wtedy nie będziesz mieć wyboru – najczęściej będziesz musiał dokonać nadpłaty składki, co nie oznacza, że nie opłaca ci się dalsze korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej w tym samym towarzystwie. Oczywiście w dalszym ciągu możesz złożyć wypowiedzenie umowy. Nie zapominaj, że to sprzedający auto mógł opłacić składkę na ubezpieczenie za cały rok, a ewentualna nadpłata nie musi być wysoka. Przeniesienie ochrony ubezpieczeniowej może być po prostu nieopłacalne.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ  Idealny plan napotkał problem - czy samochód elektryczny Dyson powstanie?

Jeśli obawiasz się, że towarzystwo naliczy ci wysoką nadpłatę, to możesz sam zwrócić się z prośbą o rekalkulację składki. Wtedy dowiesz się, ile ewentualnie będziesz musiał dopłacić za OC. Jeśli uznasz, że współpraca z towarzystwem ubezpieczeniowym się nie opłaca, to wypowiesz umowę, a zapłacisz jedynie za wykorzystany okres ochrony.

Rekalkulacja za względu na podanie nieprawidłowych danych

Jak już wiesz, przy wyliczaniu składki na OC towarzystwo ubezpieczeniowe zada ci wiele pytań. Powinieneś na nie udzielić odpowiedzi zgodnych z prawdą. Jednak nie zawsze tak jest. Załóżmy, że zadeklarowałeś, iż z pojazdu będzie korzystać wyłącznie jeden kierowca. Tymczasem okazało się, że twój brat, który niedawno zdał egzamin na prawo jazdy, pożyczył auto i spowodował nim szkodę. Co się wtedy stanie? Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie? Tak, poszkodowani je otrzymają, ale zakład ubezpieczeń prawdopodobnie dokona rekalkulacji składki, uwzględniając dodatkowego kierowcę. Wówczas najczęściej składka wzrośnie.

W niektórych przypadkach sam możesz się zwrócić o rekalkulację składki. Jeśli np. dotąd z auta korzystał również twój syn, który jest młodym kierowcą, a obecnie wyjechał za granicę, to być może warto zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego o rekalkulację. Trudno ocenić, jaką oszczędność to przyniesie i czy zmiana wysokości składki w ogóle nastąpi, ale warto spróbować, szczególnie jeśli płacisz stosunkowo wysoką kwotę za OC.

Tagi: ubezpieczenieubezpieczenie OCubezpieczenie pojazdu
Auto Fakty

Autor Auto Fakty

DODAJ KOMENTARZ