zamknij
REKLAMA
ubezpieczenie oc

Ubezpieczenie OC chroni zarówno ofiary wypadku, jak i jego sprawcę. Ci pierwszy otrzymują odszkodowania za poniesione szkody, a drudzy nie płacą za nie z własnej kieszeni. W jakich sytuacjach poszkodowany może liczyć na rentę ubezpieczeniową? Przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu!

Skutki wypadku samochodowego mogą być bardzo poważne. Dlatego każdy kierowca, nawet ten, który uważa, że jeździ wyjątkowo bezpiecznie, powinien ubezpieczyć swój pojazd. Ponieważ w przypadku OC znaczenie ma cena, warunki ubezpieczenia są zawsze takie same u różnych ubezpieczycieli, to powinien móc porównać wiele ofert w jednym miejscu. Może to zrobić tutaj: https://mubi.pl/ubezpieczenie-samochodu/kalkulator-oc-ac/

Czym jest renta ubezpieczeniowa?

Jeśli dojdzie do wypadku, to z polisy OC sprawy zdarzenia ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkody na mieniu i za szkody na osobach. Nas w tym artykule interesuje te drugie, a konkretnie renta ubezpieczeniowa.

Jest to świadczenie pieniężne przyznawane osobie, która ucierpiała w wypadku drogowym. Może ona zostać wypłacona tylko, gdy dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczyciel może przyznać rentę na określony czas lub na stałe – to zależy od diagnozy lekarskiej.

Kto może otrzymać rentę?

Poszkodowany w wypadku może ubiegać się o rentę w dwóch przypadkach. Jeden związany jest z leczeniem, a drugi z utratą zdolności do pracy. Przyjrzymy się tym sytuacjom!

Gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu i koszty leczenia wymagać będą dodatkowych środków finansowych, to poszkodowany może ubiegać się o rentę na:

 • opiekę,
 • pokrycie wydatków związanych z wizytami u lekarzy,
 • sfinansowanie drogiej terapii lekowej,
 • specjalistyczne żywienie związane z powrotem do zdrowia.

Natomiast w przypadku utraty zdrowia, która uniemożliwia wykonywanie zawodu, poszkodowany również może ubiegać się o rentę, która zapewni mu środki na utrzymanie siebie i rodziny. Jeśli stan zdrowia nie pozwala mu na wykonywanie dotychczasowej pracy, ale jest zdolny do pracy na innych stanowiskach, to poszkodowany może starać się o kapitalizację renty. To jednorazowe świadczenie pozwoli na przejście szkolenia i zmianę zawodu. Należy jednak pamiętać, że kapitalizacja renty sprawia, że nie można pobierać renty ubezpieczeniowej.

Jeśli dojdzie do najtragiczniejszej sytuacji, czyli śmierci poszkodowanego, to jego bliscy, którzy byli na utrzymaniu tej osoby, mogą wnioskować o przyznanie renty alimentacyjnej. Dotyczy to także przypadku, gdy śmierć członka rodziny w wypadku spowoduje pogorszeniu sytuacji życiowej pozostałej części rodziny. Więcej na temat renty ubezpieczeniowej znajdziesz w poradniku https://mubi.pl/poradniki/renta-ubezpieczeniowa/

Na jakie inne świadczenia można liczyć z OC sprawcy?

Jak już wcześniej było wspomniane, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkody majątkowe i osobowe. Czego dokładnie one dotyczą?

Ubezpieczyciel w przypadku szkód majątkowych bierze pod uwagę koszty naprawy pojazdu, ubytek jego wartości, koszt parkowania uszkodzonego auta, a także uszkodzenia, zniszczenia przewożonego bagażu, na przykład fotelika bezpieczeństwa dla dziecka – wylicza Tomasz Sowa redaktor w mubi.pl.

Natomiast szkody osobowe związane są z uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią. Ubezpieczyciel pokryje między innymi wydatki związane z kosztami:

 • leczenia, 
 • kosztami rehabilitacji, 
 • opieką,
 • kupnem protez i specjalistycznych aparatów,
 • pogrzebu,
 • przygotowania do wykonywania nowego zawodu.

Oczywiście wśród tych świadczeń znajduje się renta ubezpieczeniowa. Zdarzają się jednak przypadki, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub zastosuje regres ubezpieczeniowy, czyli będzie domagał się zwrotu pieniędzy od sprawcy zdarzenia. Kiedy tak się może stać?

W jakich przypadkach ubezpieczenie OC nie pomoże sprawcy?

Dzięki ubezpieczeniu OC sprawca zdarzenia nie musi płacić odszkodowania z własnej kieszeni. Od tej reguły są jednak wyjątki. W jakich przypadkach ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania? Dzieje się tak, gdy:

 • szkoda została wyrządzona umyślnie, 
 • sprawca nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu,
 • szkodę spowodował kierowca pod wpływem środków odurzających lub po spożyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila),
 • sprawca wszedł w posiadanie pojazdu w wyniku kradzieży, rozboju lub wymuszenia.

Jeśli ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, a okaże się potem, że kierowca był pod wpływem alkoholu, to sprawca może spodziewać się regresu ubezpieczeniowego. Będzie on musiał zwrócić koszty wypłaconego ubezpieczenia. Taka sytuacja zdarzy się także, gdy nie będzie miał on aktualnej polisy OC. Tylko w takim przypadku do sprawcy zgłosi się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaca odszkodowanie poszkodowanym w wypadku, a potem od sprawcy bez OC domaga się zwrotu kosztów.

Tagi: ubezpieczenieubezpieczenie OC
Auto Fakty

Autor Auto Fakty

DODAJ KOMENTARZ