zamknij
REKLAMA
kupno samochodu (fot. Pixabay/mohamed_hassan)

Kupno samochodu używanego niekoniecznie musi oznaczać nabycie go bezpośrednio od innej osoby fizycznej. Bardzo często pośrednikiem w takiej transakcji staje się komis. Czy jednak zakup i rejestracja samochodu z komisu oznacza inne procedury niż w przypadku, gdy drugą stroną jest osoba fizyczna?

Kwestie prawne związane z nabyciem auta na drodze umowy komisu reguluje Kodeks Cywilny. Zgodnie z nim, a dokładniej jego 765 artykułem, przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży samochodu na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Tak sformułowane przepisy oznaczają, że to właściciel komisu ma obowiązki wynikające z umowy sprzedaży. Do momentu zawarcia transakcji samochód jest cały czas własnością osoby, która oddała go w komis.

Kto odpowiada zatem za wady auta?

Komis samochodowy, jako pośrednik, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne auta, jak i za wady prawne, jeśli przed transakcją poinformował o tym nabywcę. Wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy wiedział o wadach, ale je zataił, a także gdy łatwo mógł o tych wadach się dowiedzieć.

Jeśli okaże się po zakupie, że samochód posiada wady, można złożyć reklamację. W przypadku samochodu używanego odbędzie się to na zasadach rękojmi. Odpowiedzielność z tego tytułu trwa przez dwa lata od wydania samochodu. Co warto wiedzieć, w przypadku używanego towaru, a więc i pojazdu, sprzedawca może ograniczyć ten okres. Jednak może go skrócić maksymalnie do roku i musi o tym poinformować nabywcę przed dokonaniem transakcji.

Jeśli natomiast zatajona została jakaś wada (np. fakt o wypadkowej historii pojazdu), wówczas z rękojmi można skorzystać nawet po upływie tego terminu.

Jakie dokumenty?

Podczas zakupu auta w komisie, nabywca powinien otrzymać komplet dokumentów, czyli dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, o ile była wydana, polisę OC, a jeżeli samochód ma gwarancję, to także certyfikat ją potwierdzający. Do tej listy należy dodać również kopię umowy komisowej, czyli umowy pomiędzy poprzednim właścicielem a komisem samochodowym, a także fakturę. Ta ostatnia sprawi, że od takiej transakcji nie będziemy musieli zapłacić 2-procentowego podatku od czynności cywilnoprawnych.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ  Rejestracja samochodu z kierownicą po prawej stronie

Rejestracja bez problemów

Jeśli otrzymane dokumenty będą kompletne, nie powinno być żadnych kłopotów z rejestracją samochodu w wydziale komunikacji. Do urzędu zabieramy ze sobą wszystkie otrzymane dokumenty i sama procedura rejestracji jest identyczna, jak w przypadku, gdy drugą stroną transakcji jest osoba fizyczna.

Tagi: komis samochodowyrejestracja auta - koszt i dokumentyrejestracja samochodu
Wojciech Traczyk

Autor Wojciech Traczyk

W branży motoryzacyjnej już od ponad piętnastu lat. Lubię wszystko, co ma cztery koła, ale interesują mnie również inne zagadnienia z szeroko pojętej branży - od nowinek technologicznych, poprzez kwestie dotyczące zmieniających się przepisów, aż po inwestycje w branży automotive czy też rozbudowę infrastruktury drogowej.

DODAJ KOMENTARZ