zamknij
REJESTRACJA

Rejestracja samochodu a zameldowanie czy zamieszkanie? – wciąż są kłopoty

REKLAMA
miejsce zameldowania

Nie miejsce zameldowania a zamieszkania jest ważne w przypadku rejestracji samochodu. Tak przynajmniej wynika z przepisów. Wciąż jednak rejestracja samochodu a zameldowanie budzi sporo kontrowersji, chociażby ze względu na różne podejście do tego tematu przez urzędników w wydziałach komunikacji. Jak zatem dokładnie wygląda sytuacja w powyższym temacie i jak postępować, jeżeli pojawiają się kłopoty podczas rejestracji auta.

Jak pokazują przykłady wielu ludzi, do rzadkości nie należą przypadki, że miejsce zameldowania posiadamy w jednej miejscowości, a mieszkamy całkowicie w innym miejscu. Pół biedy, jeśli te miejscowości położone są w niedalekiej odległości od siebie. Gorzej, gdy dzielą je setki kilometrów. Załatwienie wówczas choćby najbanalniejszej sprawy w urzędzie zajmie nam cały dzień, a nierzadko będziemy musieli poświęcić na to więcej czasu. W końcu dojazd i powrót też sporo czasu mogą zająć. Doskonałym przykładem takiej sprawy może być rejestracja samochodu w związku z jego nabyciem bądź przerejestrowanie, gdy doszło do innej istotnej zmiany w dokumentach.

 

Rejestracja samochodu a zameldowanie czy zamieszkanie – co mówią przepisy?

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana.

Jak widać, w powyższym przepisie mowa jest o miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Czym więc obie te definicje się różnią? Tu można sięgnąć np. do Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego 25 artykułem miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Aby udowodnić swoje miejsce zamieszkania (niektóre urzędy mogą tego wymagać), konieczne może być np. okazanie umowy o pracę, umowy najmu mieszkania bądź deklaracji PIT, z której wynika, że podatki odprowadzamy do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania a nie zameldowania.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ  Rejestracja samochodu online. Czy w Polsce jest możliwa?

Przepisy swoje, urzędnicy swoje

Choć wydawałoby się, że powyższe przepisy rozwiązują problem rejestracji samochodów w związku z miejscem zameldowania bądź zamieszkania właściciela, to jednak wcale tak nie jest. Wciąż zdarzają się przypadki, że osoba zameldowana w innej miejscowości odchodzi z wydziału komunikacji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania z kwitkiem.

Urzędy bowiem wciąż bardzo często kierują się adresem zameldowania właściciela pojazdu. Chociażby dla własnego wygodnictwa. Adres zameldowania takiej osoby znajduje się bowiem na dowodzie osobistym. Adresu zamieszkania nigdzie oficjalnie wpisanego nie znajdziemy.

 

Postępowanie w przypadku odmowy rejestracji w miejscu zamieszkania

Decyzja odmowna nie musi jeszcze oznaczać konieczności podróży do miejscowości, w której jesteśmy zameldowani. Można i należy się od takiej decyzji odwołać. W pierwszej kolejności warto naświetlić całą sprawę, powołując się na wspomniane wyżej ustawy, urzędnikowi w okienku. Być może zechce doinformować się np. u swojego przełożonego i okaże się, iż za chwilę rejestracja auta będzie jednak możliwa. Jeśli urzędnik będzie nieustępliwy, warto zwrócić się z podobnymi argumentami do kierownika wydziału komunikacji. Jeśli i to nie pomoże, wówczas pozostaje nam oficjalne odwołanie się.

W takim odwołaniu w formie pisemnej składamy żądanie zarejestrowania samochodu, powołując się na przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu cywilnego. Można również zacytować wyroki sądów w podobnych sprawach (np. wyrok WSA w Białymstoku sygn. akt II SA/Bk 35/08). Do podania załączamy wszystkie niezbędne do rejestracji samochodu dokumenty i czekamy na decyzje urzędu.

Jeżeli organ rejestrujący nie odpowie na nasze pismo bądź w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia zawsze pozostaje droga odwoławcza poprzez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO).

Tagi: przerejestrowanie autarejestracja samochodu
Wojciech Traczyk

Autor Wojciech Traczyk

W branży motoryzacyjnej już od ponad piętnastu lat. Lubię wszystko, co ma cztery koła, ale interesują mnie również inne zagadnienia z szeroko pojętej branży - od nowinek technologicznych, poprzez kwestie dotyczące zmieniających się przepisów, aż po inwestycje w branży automotive czy też rozbudowę infrastruktury drogowej.

DODAJ KOMENTARZ