zamknij
REKLAMA
mandat karny

W momencie złożenia podpisu na blankiecie mandatu teoretycznie klamka zapadła. To znaczy, że powinniśmy zapłacić grzywnę. Jeśli tego nie uczynimy, szanse na uniknięcie kary są znikome. W określonych sytuacjach można jednak spróbować powalczyć. Sprawdź, kiedy i jak odwołać się od mandatu.

Wszelkie kwestie związane z mandatami za wykroczenia drogowe reguluje kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie. To tam znajdziemy sytuacje, w których warto składać odwołanie od nałożonego mandatu, tryb takiego odwołania, jak i osoby, które mogą takie odwołanie złożyć.

Kiedy warto złożyć wniosek z odwołaniem?

Jest kilka (niestety, tylko kilka) sytuacji, w których warto powalczyć o uchylenie nałożonego mandatu. Przede wszystkim warto się odwołać, gdy nasze działanie, za które został nałożony mandat, nie było wykroczeniem albo nie groził za nie mandat. Mandat nie powinien zostać nałożony np. w sytuacji, gdy popełniliśmy przestępstwo drogowe, za które grozi tylko kara więzienia albo w sytuacji, gdy o karze będzie decydował sąd. Może się np. zdarzyć, że w dniu popełnienia danego czynu nie było ono już/jeszcze wykroczenie na skutek zmiany przepisów.

Odwołanie od mandatu warto także złożyć, gdy działaliśmy w obronie koniecznej lub tzw. dobra chronionego prawem, a niebezpieczeństwa nie dało się uniknąć. Przykładem może być zaparkowanie w niedozwolonym miejscu bądź przekroczenie prędkości, by ratować czyjeś życie lub mienie.

Od mandatu można się także odwołać, gdy niedozwolony czyn został popełniony przez osobę chorą psychicznie, z upośledzeniem umysłowym bądź innym zakłóceniem czynności psychicznych. Osoba, która ma nagły atak schizofrenii i nagle zwiększa prędkość, bo się czegoś wystraszyła, ma szansę, by jej odwołanie zostało uwzględnione.

Kto może złożyć wniosek o odwołanie od mandatu?

Wniosek z odwołaniem od mandatu może złożyć każdy, kto taki mandat otrzymał i się z nim nie zgadza. Jeśli popełniającym powyższą czynność była osoba, która nie ukończyła jeszcze 17 lat, z wnioskiem o odwołanie mandatu może wystąpić rodzic lub opiekun prawny. Poza tym może to być również przedstawiciel ustawowy lub kurator osoby ubezwłasnowolnionej, na którą został nałożony mandat.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ  Odcinkowy pomiar prędkości - ile czasu na mandat?

W określonych sytuacjach o odwołanie może wystąpić przedstawiciel policji lub straży granicznej, a więc instytucji, która niesłusznie nałożyła mandat. Odwołać mandat może również przedstawiciel sądy, który dowiedział się o niesłusznie wystawionym mandacie.

Ile czasu na odwołanie?

Osoba, która została ukarana mandatem, ma 7 dni na złożenie odwołania. Czasu więc jest niewiele, warto zatem szybko podjąć decyzję. Również siedem dni od wystawienia mandatu mają przedstawiciele służb, którzy go wystawili, na anulowanie go.

Niestety, nie ma określonego przepisami terminu, w którym powinniśmy otrzymać decyzję o skuteczności naszego odwołania. Z sądu otrzymamy wezwanie na posiedzenie, podczas którego sędzia wyda postanowienie o uchyleniu mandatu lub o odmowie jego uchylenia.

Jak się odwołać?

Wniosek o odwołanie mandatu w formie pisemnej należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca, w którym wystawiono mandat. We wniosku powinniśmy zawrzeć nasze dane osobowe, serię i numer mandatu, opis całego zdarzenia oraz okoliczności, dzięki którym mandat powinien zostać unieważniony. Wniosek taki można wysłać listem poleconym bądź złożyć osobiście w sądzie do biura podawczego.

Przeprowadzenie postępowania sądowego jest bezpłatne.

Tagi: mandatodwołanie od mandatu
Wojciech Traczyk

Autor Wojciech Traczyk

W branży motoryzacyjnej już od ponad piętnastu lat. Lubię wszystko, co ma cztery koła, ale interesują mnie również inne zagadnienia z szeroko pojętej branży - od nowinek technologicznych, poprzez kwestie dotyczące zmieniających się przepisów, aż po inwestycje w branży automotive czy też rozbudowę infrastruktury drogowej.

DODAJ KOMENTARZ