zamknij
REKLAMA
wypadek drogowy (fot. valtercirillo@Pixabay)

Choć temat jest mocno drażliwy, to jednak przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego przygotowali projekt, który ma regulować kwestię odszkodowań za śmierć w wypadku drogowym najbliższych. Ma to ograniczyć spore rozbieżności w ustalaniu kwot z odszkodowaniami dla najbliższych orzekane przez sądy.

Projekt ten powstał w ramach tzw. Forum Zadośćuczynień, które funkcjonuje od czerwca 2016 r. Jednym z jego celów jest uporządkowanie obszaru likwidacji szkód komunikacyjnych.

Jak ustalać wysokość zadośćuczynienia?

Instytucja zadośćuczynienia funkcjonuje wprawdzie w polskich przepisach, ale brak jest reguł, które by ustalały wysokość tego świadczenia. Dotychczasowe orzecznictwo sądowe nie pozwoliło na ujednolicenie tych kwot. Nie ma również katalogu okoliczności, jakie powinny być brane pod uwagę przy ocenie szkody niemajątkowej.

Najnowszym krokiem mającym na celu ustabilizowanie i przewidywalność wypłat zadośćuczynień jest podjęcie prac nad stworzeniem propozycji mechanizmu obliczania wysokości zadośćuczynienia formie tabelarycznej. Opracowanie takiego rozwiązania powinno pozwolić również na ograniczenie liczby spraw sądowych i wpłynąć pozytywnie na sytuację finansową zakładów ubezpieczeń. Przy obecnie obowiązujących przepisach istnieją spore rozbieżności w ustalaniu wysokości odszkodowania. Standaryzacja kwot to także szansa na uzyskanie szybciej odszkodowania, bez konieczności oczekiwana na wyrok sądu.

W pracach Forum uczestniczyło łącznie dziewięć instytucji, w tym Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Przeprowadzono analizy aż 7500 prawomocnych wyroków sądów w zakresie zadośćuczynień za śmierć najbliższych osób.

Odszkodowanie za śmierć w wypadku w formie tabeli

Ostatecznym wynikiem analizy wyroków sądowych jest tabela opracowana dla poszczególnych kategorii uprawnionych. Uwzględnia ona także dodatkowe okoliczności mające wpływ na wysokość zadośćuczynienia. Kwoty w tabeli dla poszczególnych kategorii zostały wyznaczone metodami statystycznymi. W celu zapewnienia automatycznej waloryzacji poszczególnych kwot, na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok 2016, obliczono współczynniki zadośćuczynienia.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ  Audi zaprojektowane przez Polaka wejdzie do produkcji!

Zgodnie z tymi analizami najwyżej wyceniono śmierć dziecka do 18 roku życia (80 tys. zł). Jeśli jest ono jedynakiem, kwota zadośćuczynienia zwiększa się o 20 tys. zł. Śmierć współmałżonka jest warta wg tych ustaleń 75 tys. zł, zaś śmierć dziecka od 39 tys. do 71,5 tys. zł. Wśród uprawnionych osób znajdziemy również rodzeństwo, dziadków oraz wnuków.

wysokość zadośćuczynienia (KNF)
Tagi: ofiary śmiertelneśmiertelne wypadki drogowewypadek drogowyzadośćuczynienie
Wojciech Traczyk

Autor Wojciech Traczyk

W branży motoryzacyjnej już od ponad piętnastu lat. Lubię wszystko, co ma cztery koła, ale interesują mnie również inne zagadnienia z szeroko pojętej branży - od nowinek technologicznych, poprzez kwestie dotyczące zmieniających się przepisów, aż po inwestycje w branży automotive czy też rozbudowę infrastruktury drogowej.

DODAJ KOMENTARZ