zamknij
REKLAMA
Budowa Zakopianki

Zapewne pamiętamy boom drogowy, jaki przeżyliśmy przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy Euro 2012 w naszym kraju. Wprawdzie nie udało się wówczas zrealizować wszystkich inwestycji, ale sporo nowych kilometrów dróg przybyło na mapie Polski. Czy obecny Program Budowy Dróg Krajowych sprawi, że budowa dróg w Polsce przyspieszy i ponownie nasz kraj zamieni się w wielki plac budowy? Być może nie aż na taką skalę, ale lista planowanych inwestycji jest dość długa.

Obecny Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) został uchwalony we wrześniu 2015 r. Dzięki niemu budowa dróg w Polsce, po chwilowej stagnacji, miała znowu przyspieszyć. Dokument ten zakładał dokończenie budowy ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę 57 obwodnic w ciągach dróg krajowych. Na realizację inwestycji ujętych w Programie przewidziano kwotę 107 mld zł.

Po realizacji planowanych zadań główna sieć autostrad i drógekspresowych w naszym kraju zostałaby już domknięta. W jej skład miały wchodzić nstępujące drogi: A1, A2, A4, A18, S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S10, S11, S12, S17, S19, S22, S51, S61, S69 oraz S74.

Nowelizacja programu

W tym roku rząd postanowił znowelizować Program Budowy Dróg Krajowych. Przede wszystkim zwiększono limit finansowy przeznaczony na realizację zadań ze 107 do 135 mld zł. Zmieniony dokument dokonał również priorytetyzacji zadań inwestycyjnych.

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk miał przedstawić do końca roku listę inwestycji, których budowa zostanie sfinansowana w ramach podwyższonego o 28 mld zł limitu. Zadanie to zrealizował szybciej i już wiemy, na co zostaną przeznaczone dodatkowe środki.

Via Carpatia

Dodatkowe środki pieniężne pozwolą na realizację nowych dróg ekspresowych i autostrad, szczególnie we wschodnie Polsce. Jednym z priorytetów polskiego rządu będzie droga ekspresowa S19, stanowiącą istotny element międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia. Zaktualizowany PBDK, jak zapewnia Andrzej Adamczyk, zabezpiecza finansowanie całego tego ciągu. Będzie on kosztował 27,4 mld zł.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ  1 miliard złotych na budowę dróg w Polsce
planowany przebieg Via Carpatia (fot. GDDKiA)

 

Lista inwestycji obejmuje także szereg zadań, które będą pełniły rolę wspierającą korytarz Via Carpatia. Takimi drogami będą autostrada A2 od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej oraz droga ekspresowa S17 Piaski – Hrebenne (granica polsko-ukraińska).

Nie tylko Polska Wschodnia

Budowa dróg w Polsce nie przeniesie się jednak w całości do wschodnich rejonów naszego kraju. Przeglądając listę kluczowych projektów, znajdziemy na niej zadanie w całej Polsce.

Do najważniejszych należą droga S3 Świnoujście – Troszyn, S17 w. Drewnica – w. Zakręt, S52 Północna Obwodnica Krakowa, S74 Przełom/Mniów – Kielce. W ramach limitu 135 mld zł powstaną również nowe obwodnice w ciągach dróg krajowych, m.in. obwodnica Olesna S11, obwodnica Chełma S12, obwodnica Opatowa dk 9/S74, obwodnica Nowego Sącza i Chełmca dk 28 czy też obwodnica Poręby i Zawiercia w ramach drogi krajowy 78.

Pierwsze inwestycje już skierowane do realizacji

Warto pamiętać, że obecny PBDK już trwa i kolejne inwestycje są już kierowane do realizacji. Chociażby na początku tegorocznych wakacji Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził do realizacji 16 zadań o łącznym koszcie ponad 99 mln zł. Zadania te będą realizowane w siedmiu województwach. Są to zarówno prace przygotowawcze do budowy nowych dróg, jak i zadania związane z rozbudową istniejących odcinków dróg, dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Wybudowane zostaną drogi S16 łącząca Olsztyn z Ełkiem oraz S7 z Płońska do Warszawy, a rozbudowana DK 53 na odcinku Szczytno-Olszyna. Ponadto poprawa bezpieczeństwa obejmie liczne fragmenty różnych dróg krajowych.

 

Tagi: budowa dróg w Polscedrogi krajoweinwestycje drogowenowe drogi
Wojciech Traczyk

Autor Wojciech Traczyk

W branży motoryzacyjnej już od ponad piętnastu lat. Lubię wszystko, co ma cztery koła, ale interesują mnie również inne zagadnienia z szeroko pojętej branży - od nowinek technologicznych, poprzez kwestie dotyczące zmieniających się przepisów, aż po inwestycje w branży automotive czy też rozbudowę infrastruktury drogowej.

DODAJ KOMENTARZ