zamknij
REKLAMA
Fot. Materiały prasowe SKFS

2 semestry, 190 godzin, 18 przedmiotów, 30 wykładowców i praktyki w największych firmach zarządzających flotami w Polsce. Tak w skrócie mają wyglądać studia na kierunku manager floty organizowane przez Politechnikę Warszawską, Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów i Stowarzyszenie Kierowników Flot samochodowych. Skąd wziął się pomysł na nowy program nauczania i jaką konkretnie wiedzę mogą zdobyć studenci? Te pytania i wiele innych zadaliśmy naszemu specjaliście – Danielowi Trzaskowskiemu.

A warto zaznaczyć, że Daniel Trzaskowski jest wyjątkowym rozmówcą. To dyrektor sprzedaży flotowej Volkswagen Leasing, członek zarządu PZWLP oraz człowiek odpowiedzialnym w PZWLP za projekt studiów „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

Kuba Brzeziński: Skąd wziął się pomysł na kierunek studiów manager floty? I kto w ogóle wyszedł z taką inicjatywą – Wy czy władze Politechniki Warszawskiej?

Daniel Trzaskowski: Edukacja na temat szeroko pojętej branży flotowej jest jednym z najważniejszych celów zarówno PZWLP, jak i SKFS. Pomysł znacznego rozwinięcia działalności naszych organizacji w tym zakresie i uruchomienia ambitnego, rozbudowanego oraz profesjonalnego kształcenia na temat branży flotowej pojawił się po raz pierwszy już na początku roku 2015. Pod koniec 2015 roku utworzyliśmy już specjalną grupę roboczą, złożoną z ekspertów PZWLP i SKFS, która rozpoczęła faktyczne prace nad tym projektem. Postawiliśmy sobie wówczas ambitny cel – zależy nam na uruchomieniu rozbudowanego programowo kształcenia na poziomie studiów wyższych. Z uwagi na jakość oraz prestiż planowanego kierunku studiów, priorytetem było dla nas stworzenie kierunku studiów, dotyczącego zarządzania flotami samochodowymi, a także w ujęciu szerszym – mobilnością, na jednej z państwowych uczelni wyższych. Prace wspomnianej grupy roboczej trwały kilka miesięcy, a ich wynikiem było stworzenie już dość precyzyjnej wizji i założeń planowanego kierunku studiów oraz przybliżonego programu nauczania w ramach studiów.

Równolegle przeprowadziliśmy analizę polskiego rynku edukacji na poziomie wyższym, poszukując studiów o zbliżonej tematyce. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że w Polsce brakuje obecnie pełnowymiarowego kształcenia na poziomie uczelni wyższej, jeśli chodzi o tematykę flotową. Na rynku funkcjonują raczej formy zbliżone do mniej lub bardziej rozbudowanych kursów, bądź dodatkowych zajęć na kierunkach takich jak np. transport i logistyka. Dedykowanego, w całości poświęconego branży flotowej kierunku studiów nie było. Tymczasem, jako organizacje branżowe rynku flotowego w Polsce mamy pełną świadomość jak branża ta szybko rozwija się w naszym kraju, co powoduje automatycznie coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Obecnie eksperci i specjaliści w tej dziedzinie są zazwyczaj kształceni dopiero w firmach, uczą się swojego zawodu w praktyce, wiedzę nabywając od bardziej doświadczonych kolegów. Kształcenie wysokiej klasy specjalisty w branży flotowej jest zatem bardzo czasochłonne i wymaga znacznych nakładów ze strony pracodawcy. Potrzeba stworzenia pełnowymiarowych podyplomowych studiów flotowych była więc naszym zdaniem koniecznością.

Sformułowaną w ten sposób wizją i projektem naszych studiów flotowych zainteresowaliśmy w pierwszej kolejności Politechnikę Warszawską, a konkretnie najbardziej właściwy naszym zdaniem w tym obszarze tematycznym Wydział Transportu. Okazało się, że władze Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej mają bardzo podobne zdanie na ten temat do naszego, co ułatwiło nam podjęcie bardzo dobrej i pełnej zrozumienia współpracy. W efekcie, w październiku 2016r. władze PZWLP, SKFS oraz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej podpisały list intencyjny, dotyczący wspólnego utworzenia i uruchomienia już w kolejnym roku akademickim, a więc 2017/2018, pierwszego w Polsce kierunku studiów podyplomowych, poświęconych tematyce flotowej. Od tej chwili praca nad studiami, już na poziomie bardzo szczegółowym i według wszelkich akademickich zasad i procedur, była prowadzona przez 3 partnerów, czyli PZWLP, SKFS i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.  

KB: Dla kogo jest to kierunek? Dla osób, które już miały styczność z zawodem i chcą pogłębić wiedzę czy dla takich, które dopiero chcą wejść w rolę managera floty?

DT: Program nauczania w ramach utworzonego przez nas kierunku studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” został zaprojektowany w taki sposób, żeby absolwenci tych studiów posiadali wiedzę teoretyczną oraz praktyczną na poziomie podstawowym. Studia są kierowane zarówno do osób młodych – studentów, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, jak i osób już czynnych zawodowo m.in. w branży flotowej. Jesteśmy przekonani, że osoby już aktywne zawodowo w naszej branży nie będą się na naszych studiach nudzić. Podjęcie nauczania na naszym kierunku pozwoli im nie tylko ugruntować i uporządkować dotychczas zdobytą wiedzę, ale w wielu przypadkach pozwoli również na zyskanie nowych informacji i podniesienie własnych kwalifikacji.

Daniel Trzaskowski, dyrektor sprzedaży flotowej Volkswagen Leasing, członek zarządu PZWLP

Ukończenie nowego kierunku będzie gwarantowało zdobycie unikalnej, specjalistycznej wiedzy na polskim rynku pracy z zakresu zarządzania flotami pojazdów i mobilnością w branży wynajmu długoterminowego aut (Car Fleet Management), Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), a także w wewnętrznych strukturach firm. Absolwenci studiów otrzymają dyplom ukończenia studiów na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, czyli jednej z najlepszych i największych wyższych uczelni technicznych w kraju. Naukę na nowym kierunku studiów będą mogli rozpocząć absolwenci studiów I i II stopnia.

KB: W jaki sposób układany był program studiów? Kładliście szczególny nacisk na zajęcia czysto teoretyczne czy stawiacie też na warsztaty pozwalające później przełożyć zdobyte umiejętności na prawdziwe życie?

DT: Od samego początku zależało nam na tym, żeby zarówno program studiów, czyli przedmioty wykładane w ramach kierunku, jak i sami wykładowcy, miały wymiar bardzo praktyczny. Dlatego też ponad połowa przedmiotów, które będą nauczane w ramach naszego kierunku, została zaproponowana przez zespół ekspertów PZWLP i SKFS, czyli praktyków branży flotowej. Resztę programu stanowią przedmioty czysto teoretyczne, stworzone przez kadrę naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ  Premiery Tesli - rewolucja, ale z jakim skutkiem?

Mówiąc już bardzo szczegółowo, kształcenie w ramach studiów na kierunku „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” będzie trwało 2 semestry i będzie  obejmowało ok. 190 godzin zajęć w ramach 18 przedmiotów prowadzonych przez łącznie 30 wykładowców: ekspertów PZWLP, SKFS, firm świadczących usługi informatyczne i telematyczne dla flot oraz kadrę naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. W programie studiów, wśród prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń a także zajęć laboratoryjnych, znalazły się m.in. przedmioty z zakresu: podstaw zarządzania flotą, zarządzania w biznesie, podstaw konstrukcji i eksploatacji pojazdów, polityki flotowej,  elementów HR,  pozyskania, finansowania i budżetowania floty, podstaw prawnych w eksploatacji pojazdów oraz w obrocie gospodarczym, negocjacji i zarządzania relacjami, systemów IT i telematyki w zarządzaniu flotą, analizy TCO i cyklu życia pojazdów, a także ubezpieczeń.  

KB: Czy sądzicie, że osoby które ukończą ten kierunek mają większe szanse na rynku pracy w znalezieniu pracy w zawodzie?

DT: Rynek pracy rządzi się zawsze swoimi prawami i zdobycie zatrudnienia jest zawsze zależne od wielu czynników. Można natomiast powiedzieć, że jednym z ważniejszych czynników warunkujących podjęcie pracy jest zawsze specjalistyczne wykształcenie, zapewniające solidne przygotowanie i wiedzę. Jeśli chodzi o tę kwestię, to jesteśmy przekonani, że nasz kierunek studiów będzie gwarantował unikalną na rynku wiedzę oraz bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty, czy też eksperta w zarządzaniu flotą samochodową. Ponieważ jest to obecnie jedyny tego typu kierunek studiów w Polsce, na dodatek realizowany na prestiżowej, jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju, zakładamy że jego absolwenci będą stanowili wartościowych i docenianych na rynku pracy wykwalifikowanych specjalistów.

Dodatkowo, mogę jeszcze nadmienić, że żeby ułatwić przyszłym absolwentom tego kierunku start na rynku pracy z jednej strony, a z drugiej strony, uczynić kształcenie w ramach studiów jeszcze bardziej praktycznym i użytecznym z punktu widzenia przyszłej pracy, planujemy zapewnić odpłatne praktyki zawodowe w firmach CFM, Rent a Car i leasingowych należących do PZWLP. Praktyki będą trwały aż kilka miesięcy – ich celem jest faktyczne uzyskanie przez studenta praktycznych umiejętności. Warto nadmienić, że firmy członkowskie należące do naszej organizacji są obecnie nabywcami ponad 1/3 wszystkich nowych aut osobowych kupowanych w naszym kraju przez firmy. W 2016r. było to aż 100 tys. samochodów osobowych, w tym roku ilość ta z pewnością znacząco wzrośnie. Jako organizacja jesteśmy zatem już bardzo ważnym elementem nie tylko rynku flotowego, ale całego rynku motoryzacyjnego w Polsce. Rola PZWLP pod tym względem będzie w kolejnych latach jeszcze z pewnością rosła.

KB: Rozumiem, że wierzycie w sukces tego kierunku studiów. Co jest zatem największą siłą programu stworzonego m.in. przez Was i Politechnikę Warszawską?

DT: Oczywiście, że tak. To co wyróżnia program nauczania w ramach naszych studiów, to przede wszystkim fakt, że został on w znacznej mierze stworzony przez praktyków, aktualnie funkcjonujących w branży flotowej w Polsce cenionych ekspertów, którzy legitymują się bardzo bogatym doświadczeniem. Dodatkowo, warto jeszcze raz powiedzieć, że ponad 50 proc. przedmiotów wykładanych w ramach studiów zostało nie tylko stworzona przez ekspertów PZWLP i SKFS, a więc praktyków, ale będzie również przez nich prowadzona. Będziemy przekazywać zatem studentom najbardziej aktualną wiedzę rynkową, pochodzącą nie z podręczników, a realnego, codziennego funkcjonowania naszej branży.

Uzupełnieniem tej bardzo praktycznej części programu będą zajęcia prowadzone przez zaproszonych przez nas partnerów biznesowych, którzy będą wspólnie z wykładowcami z PZWLP i SKFS prowadzić zajęcia np. związane z telematyką w zarządzaniu flotą. Elementem tych zajęć będą np. praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem prawdziwych systemów do zarządzania flotami pojazdów, z których korzysta się na co dzień w firmach.

No i wreszcie, należy też powiedzieć, że kształcenie w ramach studiów zostało zaprojektowane tak, żeby przygotowywać do wykonywania zawodu specjalisty w dziedzinie zarządzania flotą samochodową we wszelkich możliwych, istniejących obecnie na rynku konfiguracjach. Oznacza to, że absolwent naszych studiów będzie przygotowany zarówno do pełnienia roli fleet managera w wewnętrznych strukturach firmy użytkującej flotę samochodową, jak i w wyspecjalizowanych firmach zewnętrznych, czyli wynajmu długoterminowego (CFM) czy leasingowych. Dodatkowo, osoba która ukończy nasze studia będzie również przygotowana do podjęcia pracy w wypożyczalniach samochodów, czyli firmach Rent a Car.

KB: Jak mocno rośnie w Polsce zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie floty? I jak sądzicie, jak będzie rosło w najbliższych latach?

DT: W Polsce co roku rośnie ilość samochodów sprzedawanych do firm, tak więc w naturalny sposób rośnie też potrzeba na wykwalifikowaną kadrę, zarówno po stronie komercyjnych nabywców tych samochodów jak i po stronie firm finansujących. W naszym kraju rynek wynajmu długoterminowego jest nadal daleki od nasycenia, przede wszystkim dlatego, że jest wciąż bardzo młody, bowiem liczy nieco ponad 20 lat. Na starszych rynkach zachodnioeuropejskich, będących dla nas pod tym względem pierwowzorem, w wynajmie długoterminowym znajduje się w niektórych krajach nawet 70 – 80 proc. wszystkich aut. Należy się spodziewać, że w Polsce udział wynajmu długoterminowego urośnie zatem jeszcze nawet kilkukrotnie. Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku rynku Rent a Car – ten zgodnie z danymi PZWLP rozwija się w Polsce w tempie średnio około 20 proc. rocznie.

Rynek ten ma zatem wciąż bardzo duży potencjał, co oczywiście przekłada się automatycznie na rynek pracy w tej branży.

KB: Dziękuję za rozmowę.

Tagi: fleet managermanager flotyPolitechnika WarszawskaPZWLPSKFS
Kuba Brzeziński

Autor Kuba Brzeziński

Czasami racjonalista, czasami pedantyczny wielbiciel abstrakcji. Ceni wolność i niezależność. Niepoprawny miłośnik samochodów, który wierzy, że pod masą śrubek i mechanizmów kryje się dusza. Poza tym dziennikarz - motoryzacyjny oczywiście.

DODAJ KOMENTARZ