zamknij
REKLAMA
policja, mandat

Przyjęcie mandatu bardzo często następuje pod wpływem chwili, a po głębszym przemyśleniu sprawy dochodzimy do wniosku, że jednak nakładający grzywnę funkcjonariusz Policji nie miał racji. Albo dochodzą do tego inne czynniki, o istnieniu których nie wspomnieliśmy policjantowi. Są to sytuacje, w których możemy starać się o uchylenie mandatu. Poniżej najważniejsze sytuacje, w których warto starać się o odwołanie mandatu oraz przykładowy wniosek o uchylenie mandatu.

O tym, jak odwołać się od wystawionego mandatu, już informowaliśmy. Przypomnijmy tylko, że w momencie podpisania mandatu w momencie interwencji policyjnej, grzywna się uprawomocnia. Z jej uchyleniem musimy więc skierować się do sądu i tylko sąd właściwy ze względu na miejsce, w którym doszło do danego czynu, może uchylić taki mandat. Na złożenie wniosku o uchylenie prawomocnego mandatu mamy tylko 7 dni. Powinniśmy to zrobić we własnym imieniu, przez naszego pełnomocnika, a jeśli osoba, na którą nałożono mandat, jest niepełnoletnia, z takim wnioskiem mogą wystąpić rodzice. Poza tym z takim wnioskiem może wystąpić również przedstawiciel ustawowy lub kurator osoby ubezwłasnowolnionej, na którą został nałożony mandat.

Przypomnijmy, że kwestię uchylenia mandatów reguluje kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Kiedy wniosek o uchylenie mandatu ma sens?

Przepisy określają kilka sytuacji, w których mamy duże szanse na anulowanie mandatu. W pozostałych przypadkach, w których zarzucono nam popełnienie wykroczenia, a tylko nam się wydaje, że było inaczej niż przedstawia to Policja, walka może okazać się już na starcie bezskuteczna. Chyba, że mamy solidne dowody potwierdzające, że jednak do wykroczenia nie doszło.

Przykłady sytuacji, w których warto złożyć wniosek z odwołaniem od mandatu:

– popełniony czyn nie był wykroczeniem albo nie groził za niego mandat karny;
– wykroczenie zostało popełnione w obronie koniecznej lub tzw. dobra chronionego prawem;
– niedozwolony czyn został popełniony przez osobę chorą psychicznie, z upośledzeniem umysłowym bądź z innym zakłóceniem czynności psychicznych;

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ  Mandat za kolizję. Co grozi kierowcy?

Co powinien zawierać wniosek o uchylenie mandatu?

We wniosku powinniśmy zamieścić nasze dane, dokładne określenie wystawionego mandatu (seria i numer, data wystawienia, miejscowość) oraz uzasadnienie, w którym dokładnie opiszemy powód, wg którego naszym zdaniem mandat został niesłusznie wystawiony. Dobrze jest w takim wniosku podeprzeć się stosownymi artykułami i paragrafami wyżej wymienionego kodeksu.

Przykładowy wniosek o uchylenie mandatu

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór wniosku o uchylenie mandatu. Naturalnie każda sytuacja może być inna, więc poniższy wniosek może się różnić w zależności od konkretnej sytuacji i popełnionego czynu. Może jednak stanowić podstawę do napisania takiego odwołania w każdej z możliwych sytuacji.

Wniosek uchylenie mandatu

Tagi: mandatyodwołanie od mandatu
Wojciech Traczyk

Autor Wojciech Traczyk

W branży motoryzacyjnej już od ponad piętnastu lat. Lubię wszystko, co ma cztery koła, ale interesują mnie również inne zagadnienia z szeroko pojętej branży - od nowinek technologicznych, poprzez kwestie dotyczące zmieniających się przepisów, aż po inwestycje w branży automotive czy też rozbudowę infrastruktury drogowej.

DODAJ KOMENTARZ