zamknij
REKLAMA
dowód rejestracyjny

Wprawdzie termin wejścia w życie nowej odsłony Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) znowu został przesunięty, ale miesięczne przesunięcie jest niemal niczym w porównaniu do wcześniejszych opóźnień. Przyjęta właśnie przez Senat nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym zakłada rozpoczęcie działania ewidencji, choć w okrojonym jeszcze nieco kształcie, od 13 listopada br.

Wprowadzenie CEPiK 2.0 wpłynie na funkcjonowanie kilku instytucji – stacji kontroli pojazdów, Straży Granicznej, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. No i oczywiście bezpośrednio dotknie również kierowców.

Badania techniczne płatne z góry

Zgodnie ze zmienionymi przepisami okresowe badanie techniczne na Stacjach Kontroli Pojazdów przeprowadza się po uprzednim uiszczeniu opłaty przez właściciela lub posiadacza pojazdu. I to bez względu na jego końcowy rezultat. Po przeprowadzeniu badania, diagnosta będzie zobowiązany do wprowadzenia danych do systemu i przesyłania do bazy CEP. Następnie otrzymuje potwierdzenie z CEP, dokonuje wpisu w dokumencie i zwraca go właścicielowi pojazdu. Oznacza to, że w bazie CEP pozostanie ślad po wszelkich usterkach, które spowodowały niezaliczenie badania technicznego. Także badania okresowe przerwane na prośbę właściciela samochodu zostanie odnotowane w bazie CEP. Wyjątkiem od powyższej reguły będą jedynie floty samochodowe.

Jeżeli samochód nie przejdzie badania technicznego, jego właściciel będzie miał dwa tygodnie na naprawę wykrytych usterek. Jeśli w tym czasie nie stawi się ponownie na badaniach, wówczas będzie zmuszony wykonać dodatkowe badania techniczne.

Nowe wpisy i szkoda istotna

Kolejną ważną zmianą w stosunku do poprzednich przepisów jest doprecyzowanie i zwiększenie zakresu wprowadzanych danych do ewidencji. Do bazy CEP będą trafiać także informacje dotyczące ustanowionych zabezpieczeń na pojeździe. W tym informujące o jego zajęciu przez organ egzekucyjny. To bardzo przydatne rozwiązanie z perspektywy osób poszukujących dla siebie auta na rynku wtórnym. Dzięki temu rozwiązaniu będą mogli oni zdobyć wiedzę m.in. w zakresie ograniczonego prawa właściciela do dysponowania pojazdem.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ  Za badanie techniczne pojazdów zapłacimy z góry

Nowe przepisy definiują także pojęcie szkody istotnej. Jest ona rozumiana jako szkoda w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu, mająca wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikująca pojazd do dodatkowego badania technicznego. Szkoda istotna, stwierdzana będzie przez zakłady ubezpieczeń lub przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), które będą zobowiązane do przekazywania do CEP informacji o tych szkodach.

W ramach „sprzątania” z bazy zostaną (zostały?) usunięte wszelkie nieprawidłowości czy też nieaktualne dane. To ważne dla jej poprawnego funkcjonowania. Baza już teraz liczy ok. 60 mln pozycji.

Straż Graniczna z uprawnieniami do zatrzymywania dowodu rejestracyjnego

Przyjęte przez Senat regulacje przyznają również Straży Granicznej prawa do zatrzymywania dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych na prowadzenie pojazdu. Usprawni to pracę tej służby i spowoduje szybsze przeprowadzenie kontroli drogowej. Obecnie do zatrzymania dowodu rejestracyjnego konieczne jest zaangażowanie policji.

Poza Strażą Graniczną uprawnienia do zatrzymywania dowodów rejestracyjnych otrzymają również Żandarmeria Wojskowa oraz Inspekcja Transportu Drogowego.

Większość przyjętych regulacji, o ile nie zostaną odrzucone przez Sejm bądź Prezydenta, zaczną obowiązywać od 13 listopada br. Wpisy dotyczące informacji o zastawach i szkodach istotnych będą dokonywane od 4 czerwca 2018 r.

Tagi: badanie techniczneCEPiK 2.0dowód rejestracyjnystacje kontroli pojazdów
Wojciech Traczyk

Autor Wojciech Traczyk

W branży motoryzacyjnej już od ponad piętnastu lat. Lubię wszystko, co ma cztery koła, ale interesują mnie również inne zagadnienia z szeroko pojętej branży - od nowinek technologicznych, poprzez kwestie dotyczące zmieniających się przepisów, aż po inwestycje w branży automotive czy też rozbudowę infrastruktury drogowej.

DODAJ KOMENTARZ